Trường Đại học Bách Khoa chính thức ban hành Quy định Báo cáo thông tin nội bộ. Quy định này xác định mục đích, nguyên tắc, nội dung và hình  thức báo cáo thông tin nội bộ cho Ban Giám hiệu Trường đại hoc Bách Khoa-ĐHQG HCM và có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2014.

Quyết định 2516 về việc Ban hành quy định báo cáo thông tin nội bộ.

Phụ lục quy định báo cáo thông tin nội bộ

Biểu mẫu báo cáo thông tin nội bộ

Tải về tất cả tại đây