TÔNG QUAN VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1.     Kiểm soát và đảm bảo chất lượng

Chất lượng trong giáo dục đại học không đơn giản là khái niệm một chiều về chất lượng học thuật mà là một khái niệm đa chiều, là hệ thống quan điểm về nhu cầu và sự mong đợi của các bên liên quan. Nó bao quát tất cả các chức năng và hoạt động của việc đánh giá chất lượng giáo dục đại học: hoạt động giảng dạy và chương trình đào tạo, hoạt động nghiên cứu và học thuật, đội ngũ giảng viên, nhân viên, sinh viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác và học tập.

Đối với Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ luôn được lãnh đạo nhà trường đặt lên hàng đầu, từ đó các hoạt động đảm bảo chất lượng được thực hiện thường xuyên, liên tục trong nhà trường, trong từng chương trình đào tạo.

Mục tiêu đào tạo của trường giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến 2020:

  •  Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.
  •  Dẫn đầu trong đào tạo các ngành mũi nhọn trong nước.
  •  Nâng cao hiệu quả và cơ hội học tập của sinh viên.
  •  Đào tạo con người có kiến thức, khả năng sáng tạo, phẩm chất đạo đức và quan hệ xã hội.

Để đạt được các mục tiêu đào tạo, các hoạt động kiểm soát và đảm bảo chất lượng của nhà trường được tiến hành thường xuyên thông qua các giải pháp cụ thể sau:

  • Chuẩn hóa các CTĐT theo nhu cầu xã hội và theo chuẩn kiểm định quốc tế.
  • Mở rộng và tăng quy mô đào tạo sau đại học, đẩy mạnh các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, tài năng.
  • Xây dựng môi trường hỗ trợ học tập đạt chuẩn mực quốc tế.
  • Xác định và phát triển các ngành mũi nhọn của trường.

2.     Kiểm định chất lượng

Việc có được sự công nhận chất lượng đào tạo từ các đơn vị kiểm định uy tín sẽ giúp xã hội và người học đánh giá đúng đắn và tin tưởng hơn vào chất lượng đào tạo của trường. Ngoài ra, đây cũng là động lực để toàn thể cán bộ công nhân viên và sinh viên của trường có động lực để phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ và sứ mệnh của mình. Bên cạnh đó, việc công nhận chất lượng từ các đơn vị có uy tín sẽ giúp nâng cao giá trị cạnh tranh của người tốt nghiệp. Hiện nay, Trường Đại Học Bách Khoa đã và đang nhận được sự công nhận về chất lượng đào tạo từ các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có uy tín trong nước, trong khu vực, và trên thế giới.

Kiểm định chất lượng trường đại học nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu đào tạo của trường đề ra trong từng giai đoạn nhất định. Việc kiểm định chất lượng trường đại học thường được tiến hành qua 3 bước:

Bước 1: Tự đánh giá của trường đại họcquality-assurance

Bước 2: Đánh giá bên ngoài và thẩm định của các cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục

Bước 3: Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định

3.     Tổng quan về hoạt động kiểm định chất lượng tại trường Đại học Bách Khoa

HD KDCL DHBK