KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP

Hằng năm, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM cung cấp hơn 2.500 kỹ sư và cử nhân cho thị trường lao động trong nước và quốc tế. Nhà trường luôn phấn đấu để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao như đã cam kết. Để đảm bảo và không ngừng cải thiện chất lượng, nhà trường đã lập ra các kênh thu thập thông tin của các bên liên quan, cụ thể như các khảo sát định kỳ, các cuộc gặp gỡ và trao đổi. Những thông tin phản hồi này là một nguồn dữ liệu rất quan trọng và làm cơ sở cho nhà trường tham khảo khi hoạch định những chính sách, chiến lược và kế hoạch để thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ, cũng như đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.

Xuất phát từ mục tiêu đó, từ năm 2008 khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp đã trở thành hoạt động thường niên của nhà trường. Những thông tin phản hồi của cựu sinh viên về tình hình việc làm cũng như khả năng thích nghi với môi trường làm việc được tiếp nhận, phân tích và tổng hợp thành báo cáo, và được gửi cho Ban Giám hiệu và Ban Chủ nhiệm các Khoa/Trung tâm để nắm bắt tình hình hiện tại, cũng như có có giải pháp cải thiện chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm được công việc phù hợp chuyên môn.

Mục tiêu: Nắm bắt tình hình việc làm và mức độ đáp ứng công việc của cựu sinh viên Bách Khoa

Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm.

Phương pháp: Trực tuyến và phát phiếu giấy.

images11