Trường Đại học Bách Khoa thí điểm triển khai CDIO tại Khoa Cơ Khí.

Chi tiết vui lòng xem tại: cdio.vn