TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA là một trong những trường đại học về kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của nhà trường giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 và những tác động từ môi trường, việc xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường là điều hết sức cần thiết.

Mục tiêu của hệ thống Đảm bảo chất lượngQA1

*  Cập nhật thường xuyên tình hình chất lượng trường ĐHBK
*  Kịp thời xác định các dấu hiệu bất thường liên quan đến chất lượng
*  Đảm bảo và cải tiến liên tục chất lượng dạy, học và nghiên cứu
*  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chỉ số chất lượng quan trọnghỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu và giám sát việc cải tiến chất lượng.
*  Xây dựng và hoàn thiện chính sách chất lượng, cơ sở dữ liệu, sổ tay chất lượng và các hướng dẫn về các hoạt động đảm bảo và cải tiến chất lượng.
*  Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ĐBCL

 

2-983967-1393922580286

Tổng quan Hệ thống Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách Khoa

 

Cấu trúc hệ thống đảm bảo chất lượng

cau truc_1.jpg_1Cấu trúc tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng Trường ĐHBK

Ban Đảm bảo Chất lượng là đơn vị chuyên trách tham mưu cho Ban giám hiệu trong các vấn đề liên quan đến ĐBCL của trường ĐHBK. Chỉ đạo trực tiếp cho Ban là một phó hiệu trưởng phụ trách Đảm bảo chất lượng.

Mỗi khoa/trung tâm đào tạo của nhà trường đều có tổ đảm bảo chất lượng, có nhiệm vụ tham mưu cho Ban lãnh đạo Khoa, theo dõi và thực hiện triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng tại đơn vị.